• icon
  • icon

Regulamin

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) informujemy:

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Control Process S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Obrońców Modlina 16, 30-733 Kraków.

Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Control Process S.A. w celu zawarcia ewentualnej umowy na staż/praktykę i mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, jak też podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia.
 
Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane przez Control Process S.A. do czasu zakończenia procesu wyboru chętnych oraz przez czas trwania stażu lub praktyki, po zakończeniu którego zostaną bezpowrotnie usunięte. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane również na potrzeby przyszłych rekrutacji na oferowane stanowiska pracy, do czasu cofnięcia zgody. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Pana/Pani dokumenty aplikacyjne zostaną bezpowrotnie usunięte.
 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych skutkować będzie pominięciem Pana/Pani kandydatury w procedurze wyboru kandydatów na staż / praktykę.
 
Ma Pan/Pani prawo żądania dostępu do dotyczących Pana/Pani danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Może Pan/Pani cofnąć wyrażoną zgodę w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Pana/Panią zgody przed jej cofnięciem.
 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 
Na wszelkie pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Control Process S.A. odpowiada powołany przez administratora danych Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres e-mail: iod@controlprocess.pl, numer telefonu: +48 500 006 114).
Do górymore