• icon
  • icon

Poznaj Control Process

Profil działalności

 

Spółka Control Process S.A. jest jednym z wiodących przedsiębiorstw zajmujących się realizacją w systemie "pod klucz" inwestycji w sektorze budownictwa specjalistycznego w Polsce. Posiadając udziały w kilkunastu specjalistycznych spółkach zależnych, stoi na czele Grupy Kapitałowej Control Process, jednego z największych podmiotów tego typu w kraju, które świadczą kompleksowe usługi inżynieryjno-budowlane dla najważniejszych obszarów polskiej gospodarki:
- wydobycie, przetwarzanie, transport i magazynowanie ropy naftowej i gazu ziemnego,
- produkcja, dystrybucja oraz rozdział energii elektrycznej i cieplnej,
- obiekty służące ochronie środowiska,
- instalacje przemysłowe oraz obiekty infrastrukturalne.

 

Historia

Marka Control Process powstała w 1991 roku, gdy obecny Prezes spółki - Pan Marian Wiatr założył przedsiębiorstwo: Firma Automatyzacji i Pomiarów - FAIP CONTROL PROCESS S.C. Spółka w pierwszych latach swojej działalności zajmowała się projektowaniem, montażem oraz rozruchem instalacji automatyki i pomiarów, by z biegiem czasu rozszerzyć swoją działalność
o projektowanie, budowę i rozruch kompleksowych instalacji przemysłowych. Firma od samego początku koncentrowała się na dostarczaniu i wdrażaniu najnowszych dostępnych technologii, opierając swój sukces o własną, wysoce wykwalifikowaną kadrę projektowo-inżynieryjną. Firma Control Process konsekwentnie zwiększała swój potencjał poprzez rozwój spółki, a także tworzenie oraz akwizycję nowych podmiotów, które rozwijały kolejne specjalistyczne obszary usług dla obsługiwanych sektorów przemysłu. 

 

Posiadając odpowiednie zaplecze techniczno-ekonomiczne, kolejnym istotnym krokiem w historii Control Process było rozpoczęcie realizacji inwestycji w systemie Generalnego Wykonawstwa, którą to działalność spółka zapoczątkowała w 2003 roku. 

Pierwszymi zadaniami wykonywanymi w systemie "pod klucz" były obiekty dla przemysłu wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego. 

   

Grupa Kapitałowa Control Process obecnie

Grupa Kapitałowa Control Process to kilkanaście spółek o profilu inżynieryjno-budowlanym zatrudniających około 1000 osób w całej Polsce. Posiada w swoim portfolio realizację
w systemie Generalnego Wykonawstwa szeregu projektów, we wszystkich najważniejszych gałęziach gospodarki:
- kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego, tłocznie oraz magazyny gazu,
- elektrociepłownie, stacje i linie przesyłowe energii elektrycznej,
- oczyszczalnie ścieków i zakłady zagospodarowania odpadów,
- obiekty przemysłowe, infrastrukturę obiektów użyteczności publicznej.
 
   
         
   
Obecnie Control Process jest znaną i cenioną marką na rynku budownictwa spacjalistycznego. Jesteśmy laureatami wielu prestiżowych nagród i wyróżnień branżowych, zarówno odnoszących się do jakości oferowanych przez nas usług jak i skuteczności prowadzenia działalności biznesowej. Nasz sukces zawdzięczamy konsekwencji w dążeniu do świadczenia usług kompleksowo spełniających wymagania naszych klientów.
 
   
 

 

Aplikuj terazmore Do górymore